Apreciem faptul ca ne sunteti alaturi si ca ati ales sa colaborati cu noi.

Suntem dedicati in a va proteja datele impotriva fraudei, abuzului si accesarii neautorizate. Aveti incredere ca vom avea grija ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate intr-un mod securizat.

Protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi, de aceea politica noastra de confidentialitate contine informatii cat mai clare cu privire la datele pe care le colectam si la modul in care le utilizam.

 

Astfel, avand in vedere:

Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
Necesitatea informarii dumneavoastra cu privire la existenta unei operatiuni de prelucrare si scopurile acesteia, in scopul unei manifestari de vointa libere, specifice si lipsita de ambiguitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

Subscrisa URBAN INVEST S.R.L., cu sediul in mun. Brasov, str. Stefan Baciu, nr. 2, ap. 1, jud. Brasov, inmatriculata in Registrul Comertului Brasov sub numarul J08/984/2007, avand CUI RO21520235, va facem cunoscute cateva aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

DEFINIRE TERMENI

”Date cu caracter personal” reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). Este o persoana fizica identificabila cea care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

”Destinatarul” este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Nu sunt considerate destinatari autoritatile publice carora li se pot comnunica astfel de date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

”Parte terta” semnifica o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

”Consimtamantul persoanei vizate” reprezinta manifestarea de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

PRINCIPII DE PROTECTIE A DATELOR

Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri determinate sau determinabile;
Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
Procesarea datelor se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
Se asigura confidentialitatea datelor personale si stocarea lor intr-o maniera ce asigura securitatea lor;
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat daca acest lucru este necesar;
Se asigura dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la prelucrarea datelor, cat si portabilitatea acestora.

A se vedea: art. 5 din Regulament.

 

CE DATE COLECTAM SI PRELUCRAM

Urban Invest prelucreaza date cu caracter personal apartinandu-va dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, precum:

Nume si prenume,
Domiciliu,
Cod Numeric Personal,
Serie si numar act de identitate,
Numar de telefon,
Adresa de e-mail,
Cont bancar, s.a.;

 

SCOPUL COLECTARII DATELOR DUMNEAVOASTRA

Va colectam si prelucram datele cu caracter personal in mod echitabil, in scopuri determinate sau determinabile, in conformitate cu Regulamentul, dupa cum urmeaza:

In baza consimtamantului dumneavoastra in scopul unor comunicari de marketing si publicitate a produselor/serviciilor oferite de Urban Invest;
Datorita necesitatii respectarii obligatiilor noastre legale (cu titlu exemplificativ: obligatii fiscale, obligatii decurgand din raporturi de munca/colaborare, obligatii privind garantii legale, s.a.);
Pentru a parcurge etapele premergatoare perfectarii unui contract la cererea dumneavoastra, fie ca aveti calitatea de clienti, fie de colaborator/ furnizor/ prestator;
Din necesitatea executarii contractelor la care dumneavoastra sunteti parte.

A se vedea: art. 6 din Regulament.

 

DIVULGAREA DATELOR CATRE TERTE PERSOANE

Urban Invest prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, incluzand divulgarea prin transmitere sau punere la dispozitie, in orice mod, unor terti destinatari, spre exemplu: autoritati si institutii publice, notar public, organe fiscale, furnizori de utilitati, alte parti contractante si bancilor acestora, in legatura cu orice tip de transfer de fonduri, furnizor de servicii operationali, orice colaboratori, investitori, pentru a facilita tranzacțiile cu arhive comerciale (care pot include o fuziune, achiziție sau vânzare de bunuri), consilieri profesionisti, auditori sau avocati, autoritati de reglementare, organe profesionale, si/sau autoritati publice, ș.a., numai atunci cand divulgarea este necesara, direct sau indirect, pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor nascute din raporturile contractuale intervenite intre Urban Invest si dumneavoastra.

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre tari terte sau catre organizatii internationale.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Potrivit prevederilor Regulamentului, prelucrarea se considera legala in cazul in care este necesara in cadrul unui contract sau in vederea incheierii unui contract.

A se vedea: art. 6 din Regulament.

Astfel, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derularii raporturilor contractuale cu dumneavoastra. Datele cu caracter personal vor fi sterse intr-un termen de 1 an de la data incetarii contractului sau intr-un termen de 1 an de la data implinirii termenului legal de raspundere privind obligatii legale (precum: obligatii fiscale, obligatii decurgand din raportul de munca/colaborare, obligatii legale privind garantii, s.a.).

In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile aratate mai sus, daca v-ati retras consimtamantul pentru prelucare, atunci cand consimtamantul dumneavoastra este necesar, sau daca va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc ori daca prelucrarea nu este conforma cu Regulementul, datele dumneavoastra vor fi sterse de indata.

A se vedea: art. 17 din Regulament.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal;
rectificarea sau stergerea acestora;
restrictionarea prelucrarii;
dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal;
dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate.

Totusi, tinem sa mentionam ca in cazul in care va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal executarea raporturilor contractuale dntre noi poate fi impiedicata, situatie in care intreaga responsabilitate va apartine dumneavoastra, Urban Invest fiind exonerata de oricare culpa.

Totodata, daca va retrageti consimtamantul acordat, comunicarile de marketing si publicitate, nu se vor mai putuea efectua. Retragerea consimtamantului nu afecteaza prelucrarea datelor efectuata pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

A se vedea: art. 7 din Regulament

Mai mult, dorim sa va garantam faptul ca, in cazul in care se va constata o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si liberatile persoanei vizate, va vom informa fara intarzieri nejustificate, si vom aduce la cunostinta aceasta incalcare si Autoritatii pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.

A se vedea: art. 33-34 din Regulament

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN MOD AUTOMAT

URBAN INVEST nu utilizeaza datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri.

 

REVIZUIREA DATELOR PRELUCRATE

Va informam ca vom revizui anual datele prelucrate, analizand necesitatea pastrarii acestora conform scopurilor mai sus mentionate. Datele care nu mai corespund scopurilor prelucrarii urmeaza a fi sterse.

 

RESPONSABILITATILE ASUMATE DE URBAN INVEST

Dorim a ne indeplini toate obligatiile ce decurg din Regulament, astfel ca am adus la cunostinta angajatilor nostri, care in exercitarea atributiilor prelucreaza date cu caracter personal, necesitatea respectarii normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si am luat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator.

Daca vom fi susceptibili de a ne fi incalcat oricare dintre obligatiile ce decurg din Regulament, ne facem raspunzatori pentru prejudiciul suferit de dumneavoastra, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

 

MASURI LUATE PE LINIA SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza in mod echitabil, in scopurile determinate sau determinabile conform celor aratate mai mai sus, intr-o modalitate care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice adecvate.

A se vedea: art. 39 din Regulament.

Suntem conștienți de faptul că protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru mentinerea unei colaborari de durata si dorim sa va garantam ca vom folosi datele dumneavoastra numai in scopurile declarate mai sus.

Vom continua sa aducem imbunatatiri in ceea ce priveste politica noastra de confidentialitate, astfel incat dumneavoastra sa va bucurati de cea mai buna protectie si pentru a ne mentine in conformitate cu Regulamentul.

Va reamintim ca pentru a putea primi mesaje cu ofertele, serviciile si produsele noastre pe adresa dumneavoastra de email, este necesar consimtamantul dumneavoastra expres, asadar va rugam sa vi-l exprimati in mod explicit in acest sens prin abonarea la newsletter-ul nostru, disponibil aici.

Pentru informatii suplimentare legate de protectia datelor cu caracter personal si pentru orice alte solicitari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: prelucrarea.datelor.cu.caracter.personal@urban-invest.ro, iar noi vom incerca sa va raspundem in cel mai scurt timp posibil.