SC URBAN INVEST SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuințe colective și funcțiuni complementare propus a fi realizat în județul Brașov, municipiul Brașov, strada Carpaților, numărul 93.

 

Proiectul acordului de mediu și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, strada Politehnicii, numărul 3, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul acordului de mediu în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.